Mücavir alan nedir?

Mücavir alan; kelime anlamı olarak yakın komşu alan manasına gelir. Mücavir Alan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. Maddesinde ‘imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlar’ olarak tanımlanır.

3194 sayılı İmar Kanunu’un 45’inci maddesine göre; mücavir alan sınırları, belediye meclisi ve il idare kurulu kararına dayanarak vilayetlerce bakanlığa gönderilir. Bakanlık bunları inceleyerek aynen veya değiştirerek tasdik etmeye veya değiştirilmek üzere iadeye yetkilidir. Mücavir alanın ilgili belediye sınırına bitişik olması gerekmez. Ayrıca bu alanlar köyleri de ihtiva edebilir. Mücavir alandan çıkarılma da aynı usule tabidir. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde mücavir alana alma ve çıkarma hususunda resen karar verebilir.

Belediye sınırı, mevcut belediyenin kanunen belirlenen sınırlarını oluşturur. Bir belediyenin kurulması için mevcut nüfusun 5 bin ve üzeri olması gerekir. Belediye sınırlarını ise mahalleler oluşturmaktadır. Mücavir alan sınırı ise, yukarıda bahsettiğimiz belediye sınırları dışında olmasına rağmen belediyelerin sorumluluğu altındadır. Belediye sınırları bir idari sınır iken, mücavir alanlar için bu geçerli değildir. Mücavir alan sınırı, kontrol ve sorumluluk verilen yetki sınırıdır.

Mücavir alan uygulamasındaki amaç; belediyenin yakın çevresindeki imar faaliyetlerini denetlemesini sağlamak, rantı engellemek, çarpık ve plansız yapılaşmanın önüne geçmektir. Belediye sınırlarında olmayan, merkeze uzak, yani mücavir alanlardaki yapılaşmayı kontrol etmek için önemli bir kavramdır. Kısacası; plansız yapılaşmanın önüne geçmek için önemlidir.

Belediye Gelirleri Yasası uyarınca mücavir alanlardan harç alınabilir. Mücavir alanda belediye hizmet götürme yükümlülüğünü üstlenmemektedir. Mücavir alanda yaşayan kişiler, belediyenin vergi mükellefidir fakat belediye organlarının seçmeni değildir.

Paylaş: