İmar nedir?

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan yer anlamındadır. Böylece imar kelimesinin insan yerleşmelerinde yaşam alanının hayat şartlarına uygun hale getirilmesi, geliştirilip güzelleştirilmesi eylemlerini tanımlamaktadır.

İmar etme sözcüğü; tabiatta bulunan kaynakları işleyerek; konut, turizm, sanayi, ticaret gibi amaçlara yönelik olarak insanın kullanımına sunmak için yapılan tüm bina, altyapı ve tesisleri kapsar.

Paylaş: