Parsel nedir?

Parsel, İmar Kanunu’nun 18. maddesinde “ayrılıp sınırlanmış arazi parçası” olarak tanımlanır.

Bir parselin bir veya birden çok sahibi olabilir. Parselin sahipleri kişi olabileceği gibi; bir kuruluş, kamu ya da vakıf da olabilir. Kadastro Parseli ve İmar Parseli olmak üzere iki çeşittir.

Kadastro parseli, 3194 sayılı İmar Kanunu’nda: ”Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parsel” olarak tanımlanır. Haritacılık çalışması ile tapu sicilindeki mülkiyetler araziye uygulandığında ortaya çıkan sınırları belirli her bir mülk, bir kadastro parselidir. Bölgeye imar çalışması yapıldıktan sonra ise, kadastro parselleri yerini imar parsellerine bırakır.

İmar parseli; imar adaları içindeki kadastro parsellerinin, imar mevzuatı ve imar planı esaslarına göre düzenlenmiş ve kamuya terk kesintileri yapılmış şeklidir.

Paylaş: