Yatırım nedir? – 3

Önceki yazılarımızda; dövizin, altının, tahvilin veya konut satın almanın, geçen zaman içinde herhangi bir artı değer yaratmadığı için, yatırım sayılamayacağından bahsettik. Bu yazıda ise değer yaratan yatırımlardan bahsedeceğiz.

Ülkelerdeki yatırımların büyük çoğunluğu özel sektör veya devletler tarafından gerçekleştirilir. Bireysel yatırımların ise, toplam yatırımlar arasındaki payı oldukça küçüktür. Kamu ve özel sektör yatırımları, her ne kadar yatırım alanları açısından farklılıklar gösterse de, ikisinin de ortak noktası: değer yaratan yatırımlar olmalarıdır. Bireysel yatırımcılar ise çoğunlukla yatırım konusunda amatör oldukları için; yatırım adı altında, yanlış alanlara yönelmektedirler.

Örneğin Türkiye’nin herhangi bir yıla ait kamusal yatırımlarını incelerseniz, altın veya döviz satın almaya ayrılmış bir bütçe göremezsiniz. Veya büyük şirketlerin yatırım kalemlerine göz attığınızda, yıllık kazancının bir bölümü ile daire satın aldığına şahit olmanız pek olası değildir. Bunlar bireysel yatırımcıların yaptığı hatalardır.

Aşağıdaki linkten, Türkiye’de yıllara göre gerçekleştirilen kamusal yatırımları inceleyebilirsiniz. Yatırımların büyük çoğunluğunun inşaat, madencilik, turizm, enerji, imalat gibi sektörlere yapıldığını göreceksiniz. Aynı şekilde, şirketlerin yatırımlarını da, ilgili şirketlerin internet sitelerinden inceleyebilirsiniz.

T.C. Kalkınma Bakanlığı – Yıllara göre kamu yatırım programları

Burada doğal olarak aklınıza gelebilecek şey, elinde büyük bütçeler olmayan yatırımcıların nasıl doğru yatırım yapacağı sorusudur. Aklınıza ‘İnşaat mı yapayım?’ veya ‘Maden mi arayayım?’ gibi soruların gelmesi doğaldır. Bu sorunun cevabı ise doğru yatırım yapmak yerine, doğru yatırımlara ortak olmakta saklıdır. Yani bir sonraki yazımızda….

Paylaş: